Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Xem kết quả

Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt Khánh Hòa

Dàn số 23

Dữ liệu kết quả đặc biệt Khánh Hòa từ ngày -- đến ngày --

Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số là 253 (kể cả ngày về), từ -- (giải đặc biệt - đến -- (giải đặc biệt - )

Lần xuất hiện sau cùng của 1 số thuộc dàn trong khoảng ngày bạn chọn là -- (giải đặc biệt - )

Điểm gan đến nay là: 51 ngày,(Không tính ngày về gần nhất), là ngày: -- (giải đặc biệt - )