Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
28-09-2022 Thứ tư 1 G7-1; 4
24-09-2022 Thứ bảy 1 G6-2; 3
21-09-2022 Thứ tư 1 G0-1; 3
18-09-2022 Chủ nhật 2 G5-3; G7-3; 1
17-09-2022 Thứ bảy 1 G5-3; 2
15-09-2022 Thứ năm 1 G6-3; 3
12-09-2022 Thứ hai 1 G3-2; 1
11-09-2022 Chủ nhật 1 G7-3; 6
05-09-2022 Thứ hai 2 G5-3; G7-3; 1
04-09-2022 Chủ nhật 2 G2-2; G5-3;
Tổng số lần về: 13 lần